امکانات ایران سایت ساز :   

طراحی سامانه مديريت طرح پژوهشی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

سامانه مدیریت طرح های پژوهشی تحت وب :

(دريافت و بررسی پروژه از طريق وب)

سامانه‌ی مديريت الکترونيک طرح پژوهشی‌ دارای سه بخش اصلی اطلاع‌رسانی از طريق پايگاه طرح پژوهشی، مديريت دريافت و رهگيری طرح ها و داوری الکترونيک طرح ها است. ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا امکان ايجاد و به‌روز رسانی پايگاه طرح پژوهشی را فراهم می‌کنند. بخش مديريت طرح ها ابزارهايی برای انتشار الکترونيک طرح های پژوهشی خاتمه يافته در اختيار مدير پايگاه می‌گذارد و بخش داوری الکترونيک امکان بررسی طرح ها بر پايه‌ی روش‌های مرسوم بررسی را فراهم می‌کند. بنابراين، همه‌ی مراحل دريافت، بررسی و انتشار طرح ها، به صورت يک فرآيند الکترونيک منظم قابل انجام است.

 

توانايی‌های سامانه‌ مديريت الکترونيک طرح پژوهشی :

توجه: مشخصات فنی و امکانات برنامه‌ی نرم افزاری پايه در مستند مستقلی معرفی شده است و آنچه در ادامه می‌آيد فقط مشخصات بخش مديريت الکترونيک طرح پژوهشی است.

 

دريافت و رهگيری طرح ها :


 • قابليت دريافت طرح از کاربران با تنظيمات بسيار انعطاف‌پذير

 • ثبت خودکار همه‌ی رويدادهای مرتبط با طرح ها و ايجاد پرونده‌ی الکترونيک کامل برای هر طرح

 • قابليت ارسال خودکار پرونده‌ی الکترونيک طرح برای مجريان

 • قابليت رهگيری کامل وضعيت طرح توسط کاربران ( Tracking )

 • امکان جلوگيری از ارسال طرح ها با عنوان کاملا يکسان با فايل موجود

 • امکان اضافه کردن فايل ضميمه به پرونده‌ی طرح ها از طرف مدير برنامه يا ارسال‌کننده طرح

 • امکان اصلاح طرح ها و ويرايش مجدد طرح پس از اعلام نظر داور

 • ذخيره کردن همه‌ی فايل‌های اصلی و اصلاحی در يک پرونده

 • تشکيل پرونده مالی با امکان ثبت پرداخت دستی و پرداخت اينترنتی صورتحساب

 

داوری الکترونيک :


 • قابليت داوری الکترونيک طرح ها به صورت ساده يا پيشرفته ( Online reviewer )
 • قابليت طراحی انواع فرم‌های سفارشی برای داوری‌های ساده و پيشرفته
 • امکان نمايش تعداد دفعات ارسال هر طرح به داوران، ارسال نامه‌ی پيگيری، گزارش ​ گيری جامع داوری و ...
 • قابليت تغيير متن نامه‌های ارسالی و تنظيم انواع متون و گزينه‌های صفحات مديران، کارشناسان، و داوران
 • امکان تنظيم مشاهده يا عدم مشاهده فايل‌های ضميمه يا فايل دارای نام مجری توسط داوران ‏در بخش داوری
 • امکان ارسال پرونده‌ی طرح ها و نامه‌ی ويژه برای داوران اصلی
 • امکان ارسال مستقيم يا غير مستقيم نتايج داوری به مجريان
 • امکان تعريف مسيرهای گردش کار طرح ها و ايجاد دسترسی برای کارشناسان و مديران هر بخش

 

انتشار طرح ها :


 • قابليت انتشار برخط طرح های پذيرفته شده با قابليت دسته بندی
 • امکان انتشار چکيده‌ی طرح ها به صورت مجزا از طرح اصلی با تعريف سطح دسترسی
 • قابليت نمايش تعداد مراجعه به چکيده و متن کامل طرح ها به صورت تفکيکی
 • ايجاد موتور جستجوی خودکار برای طرح های منتشر شده
 • امکان خروجی طرح ها به صورت موضوع‌بندی شده با تنظيمات مورد نظر برای تهيه‌ی کتاب چکيده‌ی طرح ها
 • امکان تهيه‌ی انواع خروجی XML از متن طرح ها
 • امکان ايجاد فايل‌های خروجی XML قابل استفاده در Word از اطلاعات طرح ها

 

مديريت پايگاه :


 • قابليت انجام تنظيمات اصلی وبگاه طرح پژوهشی به صورت برخط
 • امکان مديريت وضعيت مالی و پرداخت‌های کاربران با توجه به گزينه‌های انتخاب شده در پايگاه
 • امکان بررسی و ورود خودکار اطلاعات مطالب و طرح ها از فايل​های XML
 • مشاهده‌ی فهرست طرح ها مشابه با يکديگر در بخش گزارش‌گيری از طرح ها در بخش طرح های پژوهشی
 • استفاده از متغير‌هايی برای درج خودکار عنوان و نام خانوادگی مجريان در بخش ارسال پست الکترونيک
 • ارسال پرونده‌ی طرح به ارسال‌کننده و نيز همه‌ی مجريان طرح يا مکاتبه با آن‌ها از طريق صفحه‌ی پرونده طرح ها
 • امکانات جستجوی پيشرفته برای طرح ها در بخش فهرست و پرونده طرح ها
 • امکان مشاهده‌ی طرح ها مشابه برای هر يک از طرح ها در صفحه‌ی پرونده‌ی طرح های پژوهشی
 • امکان دسترسی کاربران سيستم به پرونده‌ی طرح ها تحت عنوان مديران طرح ها
 • امکان ارسال توضيحات اضافه شده به صفحه‌ی پرونده‌ی طرح برای مديران طرح ها (برای ويرايش و تاييد نهايی)
 • امکان آگاهی از همه‌ی رويدادهای انجام شده بر روی طرح ها از جمله ارسال، داوری، دسترسی و ...
 • تصحيح خودکار اشکال فونت‌های فارسی و عربی (ک و ی) برای جستجوی مشخصات و مجريان طرح ها
 • امکان ارتباط و ارسال خودکار اطلاعات به سامانه‌ی ملی مديريت علم و فناوری

 

فرايند دريافت و بررسی طرح ها :

جهت افزايش سرعت جريان اطلاعات ميان مديران و کاربران يک طرح پژوهشی‌ علمی، سامانه‌ی داوری الکترونيک راه‌اندازی شده است. اين سامانه جابه‌جايی الکترونيک طرح ها و اطلاعات بين مجری‌ها، مدير اجرايی طرح پژوهشی (مدير پايگاه اينترنتی)، کارشناسان پژوهشی، سرگروه‌ها‌ی داوری و داوران را به آسانی و با کارآمدی انجام می‌دهد.

در ادامه نمايی از مراحل داوری ارايه می‌شود :

 

۱. فرستادن طرح توسط مجری

۲. دريافت طرح توسط مدير اجرايی

۳. بررسی اوليه‌ی طرح توسط کارشناسان پژوهشی (اختياری)

۴. پيشنهاد داوران توسط سرگروه‌های داوری (اختياری)

۵. فرستادن طرح به داور برای بررسی و اعلام نظر

۶. بررسی طرح توسط داور و تکميل فرم داوری

۷. بررسی نظرات داوران و پيشنهاد اصلاح به مجری طرح توسط مدير اجرايی

۸. اصلاح طرح توسط مجری و انجام مراحل داوری نهايی و تعيين وضعيت طرح

 

داوری الکترونيک طرح ها نيازمند همکاری همه‌ی کاربرانی است که به گونه‌ای در روند بررسی طرح ها نقش دارند. در اين ميان، مدير پايگاه نقش رابط ميان همه‌ی اين کاربران را خواهد داشت. نقش هر يک از عوامل درگير در بررسی طرح ها به شرح زير است:

 

نقش مدير پايگاه

۱. انجام تنظيمات عمومی، تنظيم فرم ​ ثبت نام و تنظيم فرم ارسال طرح

۲. توليد راهنمای نگارش طرح با پيوند به فايل نمونه

۳. انجام تنظيمات داوری و معرفی دبيران علمی، سرگروه‌های داوری و داوران به برنامه

۴. بررسی فرم‌های داوری و نامه‌هايی که از سوی پايگاه فرستاده می‌شود

۵. ارسال طرح برای دبيران علمی، سرگروه‌های داوری و داوران (گام به‌گام)

 

نقش مجری

۱. ثبت نام در پايگاه

۲. فرستادن مشخصات و فايل طرح با کمک فرم ارسال طرح

۳. بررسی نهايی پرونده‌ی طرح و افزودن پيوست‌ها و توضيحات و تاييد نهايی طرح

۴. رهگيری وضعيت طرح و پاسخگويی و رفع اشکالات از صفحه‌ی شخصی

 

کارشناسان پژوهشی

۱. ثبت نام در پايگاه

۲. رفتن به صفحه‌ی دبير علمی

۳. بررسی اوليه‌ی طرح، نپذيرفتن طرح در همان آغاز يا دادن اجازه برای انجام مراحل ديگر

 

نقش سرگروه داوری

۱. ثبت نام در پايگاه

۲. رفتن به صفحه‌ی انتخاب داور

۳. بررسی طرح و تعيين داور برای طرح از فهرست داوران يا پيشنهاد داور

 

نقش داوران

۱. ثبت نام در پايگاه

۲. رفتن به صفحه‌ی داوری

۳. بررسی طرح، پاسخ‌گويی به پرسش‌های فرم داوری و يا ارسال فايل اصلاح‌شده

 

نقش مدير پايگاه

۱. تاييد يا رد نهايی طرح ​ ها

۲. دسته‌بندی و انتشار طرح‌ها و ارسال جدول محتويات به کاربران

 

ما همواره با در نظر گرفتن نیازهای شما سعی در ارائه کلیه امکانات مورد نیاز شما در این زمینه هستیم اما با این حال در صورتیکه امکانات فوق پاسخگوی نیاز شما نباشد ، با توجه به درخواست و ایده و نظرات شما ، امکانات جانبی و تخصصی دیگری نیز متناسب با زمینه فعالیت شما طراحی و ارائه خواهد شد

در ایران سایت ساز ما بر این عقیده ایم که همواره در ارائه خدمات طراحی وب سایت یک گام فراتر از تصور مشتریانمان حرکت کنیم. لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد طراحی و راه اندازی سامانه فوق ، دریافت کاتالوگ ، اسلایدهای آشنایی و مشاوره رایگان با ما تماس حاصل نمایید و یا جهت تکمیل و ارسال فرم سفارش پروژه اینجا کلیک نمایید .

 

مشاوره رایگان و سفارش

بهترین راه برای طراحی وب سایت، مشاوره قبل از هر تصمیمی در رابطه با آن وب سایت است، در ایران سایت ساز این کار با تماس شما با یکی از مشاورین ما صورت می گیرد، برای این امر شما دو راه ساده و سریع در پیش روی خود دارید. راه اول تماس تلفنی است و راه دوم تکمیل و ارسال فرم درخواست برآورد هزینه طراحی وب است، که با تکمیل آن مشاورین ما با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات لازم در ارتباط با طراحی وب سایت شما را در اختیارتان خواهند گذاشت
شورای عالی انفورماتیک کشور
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور پرداخت اینترنتی با همکاری بانک ملت پرداخت اینترنتی با همکاری پرداخت امن بانک پاسارگاد عضو انجمن طراحان و توسعه دهندگان وب

ارتباط با ما

آدرس و تلفن تماس دفتر مرکزی :

تهران ، میدان ولیعصر (عج ) ، بلوار کشارز ، خیابان کبکانیان ، کوچه قزوینی ، ساختمان مهسا ، طبقه ۵ ، واحد ۱۷

مدیر عامل : احسان ایزدی مقدم

تلفن ثابت ۴ - ۵۳ ۱۸ ۵۹ ۷۷ - ۰۲۱
فکس ۴۵ ۰۸ ۷۷ ۸۹ - ۰۲۱
تلفن همراه ۶۸ ۱۲ ۳۰۰ - ۰۹۱۹

وضعیت پیشرفت پروژه ها

ایران داگ
80%
خبرگزاری طنین
70%
املاک ماهور
80%
ماسانیز
70%
پرورش تفکر خلاق
60%
کوثر پیامک
90%
حوزه علمیه المهدی(عج) بیدگل
60%
MDF نوین
80%امتیاز دهید